Co má umět předškolák?

Máte doma předškoláka nebo vás zápis čeká příští rok? Víte, co by mělo vaše dítě umět, než nastoupí do školy?

 

Takzvaná školní zralost rozhodně neznamená, že dítě umí psát nebo odříkat malou násobilku. Jde spíš o soubor všeobecných psychických i fyzických dovedností, které dítě potřebuje k úspěšnému zapojení do třídního kolektivu, fungování v rámci určitého režimu a zvládnutí první třídy. Chodí-li váš potomek do školky, máte určitou představu o tom, jak se chová v kolektivu dětí a zda ve školce respektuje jiné dospělé. Nebojte se promluvit si s učitelkami, které mají dítě na očích při nejrůznějších činnostech a v některých ohledech ho znají lépe než vy sami. 

 

To přece zvládne...  

Dovedností číslo jedna je ve škole soustředěnost. To znamená, že dítě dokáže udržet pozornost po dobu deseti až patnácti minut, zvládne dokončit jednoduchý úkol nebo poslouchat vyprávění bez odbíhání a přerušování, dokáže si zapamatovat krátký text říkanky nebo písničky. Vyučovací hodina má 45 minut – umíte si představit svého potomka, jak po takovou dobu sedí v lavici, nehraje si ani nepovykuje a neruší?   Dále bude zapotřebí určitá citová zralost, s níž mají problémy zejména ty děti, které do školky nechodily vůbec nebo jenom omezenou dobu. Je totiž nutné zvládnout vyučování bez maminky, vlastně bez jakékoliv blízké osoby. Dostatečně ‚zralé‘ dítě chápe, že i když se mu zpočátku stýská, odloučení je jen na omezenou dobu. A během této doby se do - káže s elánem zapojit do všech školních aktivit, nikoli jen sedět a těšit se domů.  

Také sociální zralosti se dítě naučí jedině ve skupině přibližně stejně starých dětí. Díky fungování v takové skupině dítě chápe skutečnost, že ve škole je autoritou učitel, a dokáže ji respektovat. Zároveň je schopné spolupracovat s ostatními spolužáky a v případě potřeby vystupovat samostatně, navazovat kontakt a komunikovat, dodržovat základní společenská pravidla, jako je děkování nebo zdravení.  

 

Praktické a rozumové dovednosti  

Je naprostou samozřejmostí, že malý školáček je samostatný v sebeobsluze – dokáže se svlékat, oblékat, zapínat zip i knoflíky. Sám si dojde na toaletu a umyje si ruce, dokáže se obsloužit ve školní jídelně, při jídle používat příbor a nakonec po sobě uklidit stůl. Velmi důležitá je dobře zvládnutá jemná motorika, práce s drobnými předměty, správný úchop tužky, který umožňuje nácvik psaní. Určité úrovně musí dosahovat také hrubá motorika a v neposlední řadě je nutná i kvalita řeči. To, že dítě ráčkuje, jistě neznamená odklad školní docházky, ale výslovnost, pasivní i aktivní slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti jsou důležité velmi.  

Mezi rozumové znalosti patří například orientace v čase, chápání údajů jako včera, dnes, zítra, jaro, léto... Dítě dokáže roztřídit věci podle velikosti, materiálu, zná základní i doplňkové barvy, základní tvary, umí namalovat postavu, chápe, že je rozdíl vpravo a vlevo, vpředu a vzadu.  

Dítě by mělo vědět, kde bydlí, kolik je mu roků, v jakém ročním období má narozeniny, čím se zabývají jeho rodiče, jaké členy má jeho rodina, rozumět například základním jevům počasí či charakterizovat jednotlivá roční období.

 

Kategorie: