Jak získat pocit jistoty....

Jsou-li naplňovány naše potřeby, CÍTÍME SE PŘIJATI. Je-li tomu tak, roste naše důvěra v život, důvěra k našemu okolí. A Čím více důvěřujeme životu, tím snadnější je pro nás přijímat nové, neznámé podněty. Tím snáze se přizpůsobujeme novým situacím. Máme zaděláno na optimistický přístup k životu.

Text: MARTINA KABALA

 

Nejsou-li naplňovány naše potřeby, cítíme se nejistí a odmítaní. Vytváříme si představu o nepřátelském prostředí a můžeme nabýt pocitu, že si vše musíme vybojovat, abychom přežili. A nebo v nás naopak vzniká pocit, že si nic lepšího nezasloužíme. Roste náš strach ze ztráty lidí a věcí, kteří nám tyto potřeby naplňují. Roste nedůvěra v naše okolí nebo ke všemu novému kolem nás. Čím více lpíme na tom, co máme, tím větší máme problémy se změnami a neumíme se přizpůsobit novým podmínkám. Čekáme překážky, nedostatek a omezení a inklinujeme k pesimističtějšímu pohledu na život. 

 

Sebejistota je základ

Nevybudujeme-li si v průběhu dětství zdravou sebejistotu, máme tendenci ještě dlouho do dospělosti hledat ve vnějším světě to, co by nám tento pocit jistoty a bezpečí nahradilo. Necítíme-li se ve své kůži, jsme-li nejistí, máme-li stres, něco se nám nedaří či máme jakékoliv problémy, dosycujeme tyto své nejistoty pomocí rozličných stimulů z okolního světa. To, co si jako náhražku vybereme, závisí na našem osobnostním nastavení. Můžeme třeba od druhých lidí vyžadovat přijetí, souhlas nebo péči. Snažíme se nabýt jistotu skrze dosahování úspěchů či rozličných cílů, snahou vydělat co nejvíce peněz, nebo ji kompenzujeme přejídáním, konzumací přemíry sladkého, případně se vrhneme na nakupování.

 

Jaké jsou naše potřeby?

Astrologie podle postavení Luny v horoskopu zrození dokáže určit, jaké potřeby musíme mít naplňovány, abychom se cítili přijati, a tudíž získali pocit citového bezpečí. Existuje celkem dvanáct základních typů, odpovídajících postavení Luny ve dvanácti znameních. Přesné určení našich potřeb lze však stanovit pouze z přesného postavení Luny ve vztahu k dalším planetám v osobním horoskopu každého člověka. Chcete-li vědět, k jakému z dvanácti typů patříte, stačí si někde na internetu (například http://stary.astromat.cz) zjistit postavení vaší Luny v horoskopu zrození a přečíst si k tomu následující řádky.

 

Ohnivá Luna (Beran, Lev, Střelec)

Ohnivé Luny mají silné vědomí sebe sama a svých potřeb, jsou velmi sebestředné. Bývají vnímány jako náročné děti. Očekávají, že se vše bude točit kolem nich a jejich potřeb. Chtějí být středem pozornosti, zářit. Není-li tomu tak, dávají to velmi jasně najevo. Oheň je emocionální a fyzická energie. Jejich potřebou je možnost být spontánní, vyjadřovat své emoce, užívat si život naplno a vyřádit se. Těžce nesou omezování. Speciálně Beran má silné ego a je pro něj těžké splynout s okolím. Potřebuje uznání své odvahy a sebevědomí. Ze všech nejméně umí snášet frustraci. Chybějící pocit citového bezpečí v dospělosti dosycuje jakoukoliv aktivitou, která mu přinese pozornost, lichotky a respekt.

Lev potřebuje být zbožňován. Usiluje o to, aby byl zvláštní a jedinečný. Zároveň jej vyživuje moc. Pokud tuto poctu neobdrží, má tendenci trucovat. Je velmi citlivý na kritiku a snadno může dojít ke zranění jeho osobnosti, pokud se s kritikou nezachází šetrně. V dospělosti pocit citového bezpečí dosycuje čímkoliv, co mu má přinést obdiv, ať už jde o nákladné oblékání, přepychový život, nebo jakékoliv aktivity, které jej staví na piedestal hodný uctívání. Střelec potřebuje cítit, že je oblíben a přijímán druhými. Je zde silná potřeba svobody a nezávislosti. Hledá přátelství. Má tendenci žít přednostně z pocitů druhých lidí. Dosycovat svou potřebu citového bezpečí bude skrze svobodný život, cestování a poznávání cizích kultur. Může hledat svou jistotu v neustálém vzdělávání se, nebo se může vrhnout na cestu víry.

 

Kategorie: