Odlišné PROJEVY LÁSKY

 

Jak je možné, že partner má pocit, že vztah funguje, a vy si přitom myslíte, že vás již nemiluje? Nebo je to partner, kdo projevuje nespokojenost, a vy se divíte, co má za problém?

Text: Martina Kabala

Foto: Shutterstock

 

Může za to odlišné nastavení každého z nás. Funguje-li náš vztah v souladu s naším vnitřním nastavením, cítíme se milováni a máme pocit, že se nacházíme v láskyplném vztahu. Není-li tomu tak, dostavuje se rozladění a nespokojenost. S tím přichází ruku v ruce pocit, že s námi nebo se vztahem není něco v pořádku. Naše nastavení zároveň předurčuje, jakým způsobem projevujeme lásku svému partnerovi. Dáváme lásku formou, která je v souladu s naší přirozeností. Je-li partner ve vztahu nespokojen, můžeme si být jisti, že jeho nastavení je odlišné od toho našeho.

 

Typy projevů lásky podle astrologie

Prostřednictvím astrologie je možné tato naše odlišná nastavení celkem snadno rozklíčovat. Abychom porozuměli tomu, jak projevujeme lásku a jaký projev lásky očekáváme, stačí sáhnout v astrologii po znamení, ve kterém se nacházela Venuše v okamžiku našeho narození. Tento údaj zjistíte například na stránce stary.astromat.cz. Venuše nám ukazuje, čeho si ceníme, co je pro nás důležité, jaké hodnotyvyznáváme. Jsou-li ve vztahu tyto naše hodnoty podporovány, roste naše sebehodnota a s ní vzniká pocit, že jsme milováni. V astrologii existují čtyři základní nastavení podle živlů (oheň, voda, země, vzduch) a ty se dále dělí podle jednotlivých znamení. Pro zjištění přesného nastavení je ale třeba vzít v potaz ještě další faktory, které jsou ryze individuální a odpovídají nastavení osobního horoskopu.

 

Ohnivá Venuše
(Beran, Lev, Střelec)

Jak jsou na tom ohnivé Venuše? Ohnivý živel značí životní sílu, vitalitu, emocionální prožitek a optimismus. Venuše, které se nachází v tomto živlu, se cítí milované, jsou-li pro partnera středem pozornosti. Partner jim musí dávat najevo, jak jsou úžasné. Chtějí se bavit, užívat si života, radovat se z něj. Čím větší vzrušení ve vztahu probíhá, tím lépe se v něm cítí. Pro Beraní Venuši je důležité dobrodružství a také vzájemné soutěžení. Pro Lvy obdiv, vzhled a vůdčí role. Pro Střelce zase pocit svobody. Jejich partner je nesmí omezovat a říkat jim, co mají nebo nemají dělat. Ohnivou Venuši neudržíme doma. Vyhledává společnost, zábavu či adrenalinové sporty. Jako projev lásky můžeme od takového partnera očekávat, že nás oblaží svou pozorností, pozve nás do společnosti či na dobrodružnou výpravu a zahrne nás dárky.

Kategorie: