Online kurz Nejedlíci změní postoj vašich dětí k jídlu

 

Překvapivě velkou část rodičů trápí problém s dětmi, co nerady jedí, či mají k některým potravinám vysloveně odpor. Vyzkoušeli snad vše od přemlouvání k výhrůžkám a nefunguje nic. Dagmar Jurišová, zakladatelka Centra speciálně pedagogické poradny Kouzelen a obchodu s terapeutickými pomůckami Kousák, představuje online kurz Nejedlíci. Kurz je určen pro všechny rodiče, kteří chtějí svým dětem pomoci změnit jídelníček, hlavně změnit přístup k jídlu samotnému.

Kurz Nejedlíci je šestitýdenní praktický online kurz, který si klade za cíl pomoci rodičům se změnou přístupu dětí k jídlu a potravinám jako takovým. „Problém s příjmem potravy, neschopností pozřít určitý typ potravin se objevuje hojně u dětí, které jsou předčasně narozené, děti dlouhodobě zasondované, děti s poruchou autistického spektra“ vysvětluje Dagmar Jurišová. „Jídlo je pro takové děti příliš takzvaně smyslově náročné. Jejich smysly jsou sami o sobě přetížené a příliš citlivé na nové, neznáme podněty. Typicky se podobný problém prvně objevuje při přechodu na pevnou stravu."

„Ve své terapeutické praxi jsem zjistila, že problém s příjmem potravy má relativně velké procento dětí a jejich rodiče jsou bezradní, protože ani pediatr jim s tím nedokáže pomoci. Připravila jsem online kurz, který pomůže rodičům změnit přístup jejich dětí k jídlu. Kurz přenáší jídlo pro děti, dokonce i rodiče, do zcela jiného kontextu. Zahazujeme při něm lžíce, nože, talíře a potraviny se stávají naší hračkou. Od syrových potravin se dostáváme k vařeným, ať už studeným či teplým a seznamujeme se s různou konzistencí“ komentuje Dagmar Jurišová. Dítě se díky tomuto přístupu s potravinou postupně seznamuje hlavně prostřednictvím všech smyslů. Jeho mozek se tak učí jídlo akceptovat a pomaličku si na něj přivyká. Jídlo tak přestává být pro smyslově přetížené dítě zdrojem frustrace.

Dagmar Jurišová je hlavně máma dvou synů, z nichž jeden má Aspergerův syndrom. A právě díky němu svůj pohled na svět hodně změnila a založila Kousák a Kouzelen. Z roli personalistky se tak ocitla mezi pomůckami pro děti se speciálními potřebami. V tomto světě se jí velice zalíbilo a problematice se začala věnovat na profesní úrovni. Absolvovala tak nespočet odborných seminářů včetně Snoezelen terapeutky a aktuálně si své vzdělání rozšiřuje o studium speciální pedagogiky se specializací na etopedii. Díky svým znalostem, a hlavně osobním zkušenostem s výchovou dítěte s PAS (poruchou autistického spektra) je proto ideálním terapeutem, partnerem pro rodiče s dětmi, kteří za ní přicházejí. 

Kategorie: